top of page

Find talented people through the recruitment process


 📣เฟ้นหาคนเก่งด้วยกระบวนการสรรหาบุคลากร คนเก่งมากความสามารถองค์กรไหน ๆ ก็ต้องการ แต่จะทำอย่างไรให้สามารถจูงใจคนเหล่านี้มาเข้าองค์กรให้ได้ ดังนั้นจะพาไปทำความรู้จักกระบวนการสรรหาบุคลากรกัน 👉🏻การสรรหา คืออะไร การสรรหา คือ วิธีการแสวงหาและการจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถมาเข้าทำงานในองค์กร 👉🏻กระบวนการที่ควรนำมาพิจารณาในการสรรหามีอะไรบ้าง กระบวนการที่ควรนำมาพิจารณา มีดังนี้ - การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ - ความต้องการ/การร้องขอของผู้จัดการ - การระบุตำแหน่งงานที่จะรับ - รวบรวมสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์งาน - ความคิดเห็นของผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นตัวตรวจสอบให้การวิเคราะห์ข้อมูล - กำหนดคุณสมบัติให้ตรงกับงาน - กำหนดวิธีการสรรหา - ความพึงพอใจที่ได้ผู้สมัคร 👉🏻ข้อกำหนดที่ควรพิจารณาในการสรรหานั้นมีอะไรบ้าง 1. นโยบายขององค์กร (Organization policies) - นโยบายส่งเสริมบุคลากรภายในให้บรรจุในตำแหน่งงานที่ว่าง คือ องค์กรต้องการให้โอกาสเลื่อนหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ว่างแก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งเชื่อว่าวิธีนี้จะเป็นการสร้างกำลังใจแก่บุคลากร - นโยบายรับบุคคลภายนอกมาบรรจุในตำแหน่งว่าง คือ องค์กรต้องการบุคลากรที่มีแนวคิดใหม่ แทนการวนเวียนเฉพาะบุคลากรในองค์กร - นโยบายค่าตอบแทน คือ องค์กรที่กำหนดเงินเดือนน้อยกว่าราคาตลาด จะทำให้ได้แต่บุคลากรที่ไม่ได้งานจากที่อื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานในองค์กรได้ - นโยบายสถานภาพการจ้างงาน คือ บางองค์กรจะมีการรับบุคลทำงานนอกเวลาและลูกจ้างชั่วคราว - นโยบายการจ้างชาวต่างชาติ คือ การรับบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในองค์กร ซึ่งก่อนที่รับชาวต่างชาติเข้ามาในองค์กร ผู้สรรหาต้องศึกษาด้านกฎหมายเพื่อความถูกต้อง 2. แผนด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plans) สิ่งนี้จะทำให้ผู้สรรหารู้ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานและงานที่กำหนดควรหาบุคคลจากภายในองค์กรหรือภายนอก 3. สภาพแวดล้อม (Environments Conditions) โดยตรวจสอบจากมาตรการทั้ง 3 ประการ ดังนี้ - ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจที่แสดงทิศทางของสภาพเศรษฐกิจ - ข้อเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินการจริงและการคาดการณ์ เพื่อจะได้รู้ว่าบุคลากรที่มีนั้นลักษณะอย่างไร ต้องการลักษณะใดมาเพิ่มเติม - ข้อมูลจากประกาศหางาน เพราะข้อมูลเหล่านี้จะแสดงการแข่งขันกันด้านแรงงาน ผู้สรรหาจะได้วางแผนดึงคนที่มีความสามารถมาสนใจก่อนองค์กรคู่แข่ง 4. การกำหนดคุณลักษณะบุคคลที่ตรงกับงาน (Job Requirements) ผู้สรรหาต้องเรียนรู้ความต้องการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์งาน คำร้องของผู้จัดการ ลักษณะบุคคลที่ตรงกับงาน 5. คุณสมบัติของผู้สรรหา (Recruiter qualification) สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ผู้สรรหาจะทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อผู้สรรหามีคุณสมบัติตามกำหนด 👉🏻แล้ววิธีการสรรหามีอะไรบ้าง - การสมัครด้วยตัวเอง - การเขียนจดหมาย - การแนะนำจากบุคลากรในองค์กร - การโฆษณา - การหางานจากกรมแรงงาน - การหางานจากหน่วยงานจัดหางานของเอกชน - สถาบันการศึกษา ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣เฟ้นหาคนเก่งด้วยกระบวนการสรรหาบุคลากร


คนเก่งมากความสามารถองค์กรไหน ๆ ก็ต้องการ แต่จะทำอย่างไรให้สามารถจูงใจคนเหล่านี้มาเข้าองค์กรให้ได้ ดังนั้นจะพาไปทำความรู้จักกระบวนการสรรหาบุคลากรกัน


👉🏻การสรรหา คืออะไร

การสรรหา คือ วิธีการแสวงหาและการจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถมาเข้าทำงานในองค์กร


👉🏻กระบวนการที่ควรนำมาพิจารณาในการสรรหามีอะไรบ้าง

กระบวนการที่ควรนำมาพิจารณา มีดังนี้

- การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

- ความต้องการ/การร้องขอของผู้จัดการ

- การระบุตำแหน่งงานที่จะรับ

- รวบรวมสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์งาน

- ความคิดเห็นของผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นตัวตรวจสอบให้การวิเคราะห์ข้อมูล

- กำหนดคุณสมบัติให้ตรงกับงาน

- กำหนดวิธีการสรรหา

- ความพึงพอใจที่ได้ผู้สมัคร


👉🏻ข้อกำหนดที่ควรพิจารณาในการสรรหานั้นมีอะไรบ้าง

1. นโยบายขององค์กร (Organization policies)

- นโยบายส่งเสริมบุคลากรภายในให้บรรจุในตำแหน่งงานที่ว่าง คือ องค์กรต้องการให้โอกาสเลื่อนหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ว่างแก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งเชื่อว่าวิธีนี้จะเป็นการสร้างกำลังใจแก่บุคลากร

- นโยบายรับบุคคลภายนอกมาบรรจุในตำแหน่งว่าง คือ องค์กรต้องการบุคลากรที่มีแนวคิดใหม่ แทนการวนเวียนเฉพาะบุคลากรในองค์กร

- นโยบายค่าตอบแทน คือ องค์กรที่กำหนดเงินเดือนน้อยกว่าราคาตลาด จะทำให้ได้แต่บุคลากรที่ไม่ได้งานจากที่อื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานในองค์กรได้

- นโยบายสถานภาพการจ้างงาน คือ บางองค์กรจะมีการรับบุคลทำงานนอกเวลาและลูกจ้างชั่วคราว

- นโยบายการจ้างชาวต่างชาติ คือ การรับบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในองค์กร ซึ่งก่อนที่รับชาวต่างชาติเข้ามาในองค์กร ผู้สรรหาต้องศึกษาด้านกฎหมายเพื่อความถูกต้อง


2. แผนด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plans)

สิ่งนี้จะทำให้ผู้สรรหารู้ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานและงานที่กำหนดควรหาบุคคลจากภายในองค์กรหรือภายนอก


3. สภาพแวดล้อม (Environments Conditions) โดยตรวจสอบจากมาตรการทั้ง 3 ประการ ดังนี้

- ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจที่แสดงทิศทางของสภาพเศรษฐกิจ

- ข้อเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินการจริงและการคาดการณ์ เพื่อจะได้รู้ว่าบุคลากรที่มีนั้นลักษณะอย่างไร ต้องการลักษณะใดมาเพิ่มเติม

- ข้อมูลจากประกาศหางาน เพราะข้อมูลเหล่านี้จะแสดงการแข่งขันกันด้านแรงงาน ผู้สรรหาจะได้วางแผนดึงคนที่มีความสามารถมาสนใจก่อนองค์กรคู่แข่ง


4. การกำหนดคุณลักษณะบุคคลที่ตรงกับงาน (Job Requirements)

ผู้สรรหาต้องเรียนรู้ความต้องการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์งาน คำร้องของผู้จัดการ ลักษณะบุคคลที่ตรงกับงาน


5. คุณสมบัติของผู้สรรหา (Recruiter qualification)

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ผู้สรรหาจะทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อผู้สรรหามีคุณสมบัติตามกำหนด


👉🏻แล้ววิธีการสรรหามีอะไรบ้าง

- การสมัครด้วยตัวเอง

- การเขียนจดหมาย

- การแนะนำจากบุคลากรในองค์กร

- การโฆษณา

- การหางานจากกรมแรงงาน

- การหางานจากหน่วยงานจัดหางานของเอกชน

- สถาบันการศึกษา


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

1 view

Related Posts

See All

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page